Curriculum Vitae

Sist oppdatert: mars 2008


Praksis:
2008 -:
Totens Sparebank
- Avdelingsleder, Kredittstøtte og kredittkontroll

2006 - 2007:
Totens Sparebank
- Avdelingsleder, Salgsstøtteavdeling Kreditt

2002 - 2006:
Totens Sparebank
- Avdelingsbanksjef, Avdeling Østre Toten / Eidsvoll (Personmarked)

2001 - 2002:
Totens Sparebank
- Avdelingsleder Nestkommanderende, Avdeling Østre Toten / Eidsvoll (Marked), Fagområde Kreditt / Næringsliv / Depot / Diskontering
- Systemansvarlig FD Front Kreditt
- Diverse opplæringsansvar; Datasystemer, Kreditt og Personlig økonomi

1997 - 2001:
Totens Sparebank
- Kunderådgiver, Næringslivs- / Personkundemarked
- Systemansvarlig FD Front Kreditt
- Diverse opplæringsansvar; Datasystemer, Kreditt og Personlig økonomi

2000:
Lena videregående skole
- Vikar Sosialøkonomi, Videregående kurs II

1996:
Voksenopplæringen, Sambandsregimentet, Jørstadmoen
- Faglærer, Kurs i Privatøkonomi

1995 - 1996:
Telenor Media AS
- Kundekonsulent, Opplysningen 180
- Utviklet databasert turnusplan for Opplysningen 180

1991 - 1995:
Televerket / Telenor Media AS
- Sommervikar, kundekonsulent, Opplysningen 180Skolegang / allmenn utdanning:
2007 - 2008:
Høgskolen i Lillehammer
- Personalutvikling og ledelse, PU1, 30 studiepoeng

2001 - 2002:
Høgskolen i Akershus / Finansforbundet
- Personalledelse, 3 vt

1995 - 1996:
Høgskulen i Volda
- Grunnfag Norsk (nordisk), 20 vt
- Grunnfag Kristendom, 20 vt

1992 - 1995:
Statens Lærerhøgskole for Handels- og Kontorfag / Høgskolen i Buskerud, Adjunktstudiet
- Grunnstudiet, Økonomisk / administrative fag, 20 vt
- Pedagogisk teori og praksis, 20 vt
- Bedriftsøkonomisk analyse, 10 vt
- Eksternregnskap, 5 vt
- Økonomistyring, 5 vt

1991 - 1992:
Viken Folkehøgskole, Gjøvik
- Hovedinstrument: Piano / Synth

1988 - 1991:
Volda vidaregåande skule, studieretning for Handels- og kontorfag
- Kontor, grunnkurs
- Økonomi, vidaregåande kurs I
- Rekneskap, vidaregåande kurs II


Kurs: (utdrag)
2000:
Kredittvurdering - Næringsliv
- SPAMA Kompetanseutvikling
Brukerkurs - Rådgivning og salgsverktøyet "Eureka"
- Compendia AS
Innføring i "Lov om finansavtaler og finansoppdrag"
- Actor Fordringsforvaltning
Risikoklassifisering av utlånsporteføljen - et policy-spørsmål?
- Fellesdata AS
Grunnkurs for tillitsvalgte I og II
- Finansforbundet
FD Front Kreditt - Mislighold Brukerkurs
- Fellesdata AS
FD Front Kreditt - Mislighold Rammeverk
- Fellesdata AS
Depotkurs (depotjus, dokumenter og rutiner)
- SPAMA Kompetanseutvikling

1999:
Salg av Skadeforsikring
- TERRA Skadeforsikring AS
FrontPage - Design av Web-sider
- IDG Kompetansesenter
FD Front Kreditt, videregående kurs Depot
- Fellesdata AS
Presentasjonsteknikk
- C3 Nordic

1998:
Saksgang Kreditt & Depot, basiskurs
- Fellesdata AS

1996:
Kurs for undervisningsassistenter
- Voksenopplæringen i Hæren


Prosjektarbeider: (blant andre)
2002: Design av webløsninger for TerraGruppen AS
2001: Strategiutvikling Totens Sparebank
2000: Strategisk rammeverk for helhetlig og integrert markedskommunikasjon i Totens Sparebank
2000: Oppbygging, innhold og vedlikehold av Totens Sparebanks intranett
2000: Oppbygging av rammeverk for Tap/Mislighold i FD Front Kreditt
1999: Kredittprosessen i Totens Sparebank, prosjektleder
1995: Pedagogikk: Eksamen i fokus? - En rapport om Bjørknes Privatskole
1994: Pedagogikk: Hvorfor deltar jenter og gutter ulikt i undervisningssituasjonen?


Militærtjeneste:
1996 - 1997:
Førstegangstjeneste
- Avtjent verneplikten fra august 1996 til april 1997 ved
  Voksenopplæringen / Sambandsregimentet, Jørstadmoen


Tillitsverv / fritidsbeskjeftigelser:
2000 - 2002: Tillitsvalgt, Totens Sparebank
1998 - : Totengospel, pianist og kapellmester
1994: Kapellmester ved Studentrevyen, SLHK
1993: Kapellmester ved Studentrevyen, SLHK


Dataerfaring:
1992 - 2000:
Brukererfaring i bl.a. MS-DOS, Microsoft Windows 3.xx, 95, 98 og NT,
Microsoft Office (Word, Excel, Access, PowerPoint), Microsoft Outlook,
Microsoft Internett Explorer, Netscape Communicator, Opera, Microsoft FrontPage, manuell html-programmering. Videre variert erfaring med diverse andre allmenne programmer, samt bankrelaterte applikasjoner. 
Har forøvrig vært webmaster for forskjellige internettsiter, blant annet totengospel.com.


Referanser:
Oppgis etter behov.